Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Nastopi in drugi dogodki

NASTOPI IN DRUGI DOGODKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Pričetek vseh internih in večjega dela javnih nastopov v organizaciji Glasbene šole Litija-Šmartno bo ob 19. uri. Interni, razredni in javni nastopi z manjšim številom nastopajočih bodo v dvorani Glasbene šole Litija-Šmartno, javni nastopi z večjim številom nastopajočih pa bodo predvidoma v dvorani Kulturnega centra Litija, Kulturnega doma Šmartno pri Litiji in na gradu Bogenšperk.

September
15. september 2016 ob 19. uri Skupni roditeljski sestanek
Oktober
13. oktober 2016 1. interni nastop (Uroš Hribar)
22. oktober 2016 Plesna delavnica
November
17. november 2016 2. interni nastop (Ana Šimenc Kugler)
19. november 2016 Jazz delavnica
December
datum znan naknadno Predpraznični koncert oddelka za orgle, grad Bogenšperk (Tilen Bajec)
14. december 2016
• 9.30 vrtec Medvedek, Litija
• 10.30 Osnovna šola Litija
Glasbeno-plesna prireditev za otroke vrtcev in osnovnih šol
16. december 2016 Božično - novoletni koncert orkestrov, komornih skupin in plesnega oddelka (Ana Šimenc Kugler)
Januar
19. januar 2017 3. interni nastop (Tilen Bajec)
25. januar 2017 ob 18. uri Družinski nastop (Olena Novosel, Borut Avsec)
27. januar 2017 ob 18. uri 3. srečanje pianistov zasavskih glasbenih šol, GŠ Trbovlje
datum znan naknadno Nastop tekmovalcev Glasbene šole Litija-Šmartno
Februar
10. februar 2017 Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku (Nadja Drakslar Petrač)
13. februar 2017 ob 10. uri Koncert za učence OŠ Šmartno pri Litiji
22. februar 2017 4. interni nastop (Rado Černe)
datum znan naknadno Nastop tekmovalcev Glasbene šole Litija-Šmartno
Marec
17. marec 2017 ob 19. uri 27. plesna revija zasavskih glasbenih šol, Zagorje
22. marec 2017 ob 18. uri Koncert najmlajših učencev »Jaz pa grem na zeleno travco«, dvorana KC Litija (Brigita Šuler, Žužana Bartha, Polonca Demšar)
23. marec 2017 5. interni nastop (Dušan Drobnič)
April
20. april 2017 6. interni nastop (Mira Kranjec)
Maj
10. maj 2017 Zaključni koncert orkestrov in komornih skupin (vikend vaja sobota, 6. maj 2017, David Petrič)
20. maj 2017 od 10. do 13. ure Dan odprtih vrat (Janja Galičič)
31. maj 2017 Zaključni koncert najboljših učencev (Slavčo Gorgiev)
Junij
8. junij 2017 ob 18.30 Zaključni koncert učencev 1. razredov (Veronika Hauptman)
datum znan naknadno Zaključni koncert pevskega in orgelskega oddelka, Trbovlje, Šmartno
12. junij 2017 ob 18.30 uri Javni zaključni nastop plesnega oddelka Glasbene šole Litija-Šmartno dvorana KC Litija