Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Šolski koledar

šolsko leto 2016/2017

Začetek pouka je v četrtek, 1. septembra 2016, zaključek šolskega leta z razdelitvijo spričeval je v petek, 23. junija 2017 ob 15. uri. Vzgojno izobraževalno delo poteka po obveznem predmetniku v dveh ocenjevalnih obdobjih:

Ocenjevalno obdobje
1. ocenjevalno obdobje 1. september 2016 - 31. januar 2017
2. ocenjevalno obdobje 1. februar 2017 - 23. junij 2017


Počitnice in pouka prosti dnevi

Pouka prosti dnevi so z zakonom določeni državni prazniki, sobote, nedelje in šolske počitnice.

Dan reformacije, Dan spomina na mrtve, jesenske počitnice 31. oktober 2016 do 4. november 2016
Božič, Dan samostojnosti in enotnosti, novoletne počitnice 25. december 2016 do 1. januar 2017
Prešernov dan – slovenski kulturni praznik sreda, 8. februar 2017
Zimske počitnice 27. februar 2017 do 3. marec 2017
Velikonočni ponedeljek 17. april 2017
Dan upora proti okupatorju, prvomajske počitnice in praznik dela 27. april 2017 do 2. maj 2017
Letne počitnice 24. junij 2017 do 31. avgust 2017


Letni izpiti
Jesenski rok 12. do 15. september 2016
Zimski rok 20 do 30. januar 2017
Majski rok (učenci zaključnih razredov) 16. do 19. maj 2017
Junijski rok 12. do 20. junij 2017
Jesenski rok 21. do 31. avgust 2017


Popravni izpiti
Junijski rok 20. do 30. junij 2017
Avgustovski rok 21. do 30. avgust 2017


Vpis novih učencev v glasbeno šolo
Evidenčno zbiranje prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede 5. do 25. april 2017
Objava razpisa za vpis v šolsko leto 2016/2017 3. do 15. maj 2017


Sprejemni preizkus za vpis (redni rok)
Glasbena šola Litija-Šmartno 20. maj 2017 od 10. do 13. ure in 24. maj 2017 od 18. do 20. ure
22. do 30. maj 2017 3. do 15. maj 2017


Vpisi učencev
Vpis učencev v 1. razred 1. do 9. junij 2017
Vpis učencev v 2. in višje razrede 20. do 23. junij 2017


Sprejemni preizkus za vpis (naknadni rok za prosta mesta)
Sprejemni preizkus za vpis (naknadni rok za prosta mesta) 21. do 25. avgust 2017
Glasbena šola Litija-Šmartno 28. avgust 2017, od 16. do 17. ure
Vpis učencev (naknadni rok za prosta mesta) 28. do 31. avgust 2017


Tekmovanja
12. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 1. do 8. februar 2017
46. tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije 6. do 20. marec 2017


Seminarji
Seminar za učence klavirja, prof. Primož Mavrič 7. in 8. januar 2017
Seminar za violino, prof. Anastazija Juvan 20. in 21. januar 2017


Konference in sestanki
Uvodna pedagoška konferenca 29. avgust 2016 ob 11. uri
Prva ocenjevalna konferenca 30. januar 2017 ob 11. uri
Druga ocenjevalna pedagoška konferenca 21. junij 2017 ob 11. uri
Uvodna konferenca za šolsko leto 2017/2018 28. avgust 2017 ob 11. uri